Skip to main content

DE BOERDERIJ

Tot 1956 waren vrouwen voor de wet handelingsonbekwaam. Dat heeft gevolgen gehad voor de bedrijfsopvolging. Omdat het zo lang geduurd heeft, zitten traditionele rolpatronen en de veronderstelling dat een vrouw geen bedrijf kan runnen, heel diep verankerd in het denken, zowel binnen als buiten de landbouw.

Lees het artikel hier